Villkor

Försäkring: Tänk på vikten att se över din hemförsäkring. Polefitness Halmstad Club ansvarar ej för eventuella skador som sker eller medtagna värdesaker under lektionen. Tänk då på att förvara värdesaker exempelvis mobiltelefoner, pengar etc. i danssalen under lektionen.

Ångerrätt: Enligt distans och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att: Skriftligen meddela oss senast 14 dagar efter vi har bekräftat din anmälan på en kurs hos oss. Avbokning enligt ångerrätten ska lämnas skriftligen via brev eller e-post. I brevet eller e-posten ska avbokningen innehålla dina personuppgifter; samt uppgifter om den kurs du är anmäld till. Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften. Om kursen däremot har startat och om du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten. Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Covid-19 eller annan pandemisk smitta: Polefitness Halmstad Club följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vid minsta uppkomst av sjukdomssymtom bör du stanna hemma. I lokalen erbjuds handssprit. Var noga med din handhygien. Vid förändring i Folkhälsomyndighetens råd som medför att vi som dansstudio måste stoppa pågående danskurs, fryses danstillfällenen tills dess att rekommendationerna tillåter dans på nytt. Pengar återbetalas ej för inbetalad kursavgift.


Anmälan/Sjukdom:
Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet. Polefitness Halmstad Club förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus administrationsavgift på 250 kr.